ติดต่อเรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง (วังไชยา) 442 ถนน นครสวรรค์ แขวง สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล : webmaster@dopa.go.th
โทรศัพท์ : 0-2221-0151-8
สอบถามปัญหา : 1548