News Image

27/10/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจการจำหน่ายพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม ดอกไม้เพลิงและวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน

News Image

21/10/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อ้างว่าเป็นบึงน้ำสาธารณประโยชน์

News Image

26/10/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากน้ำทิ้งของโรงงานทำขนมเปี๊ยะ