News Image

22/01/2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาดปฎิบัติการเชิงรุก แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

News Image

21/01/2563

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาดปฎิบัติการเชิงรุก แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

News Image

20/01/2563

นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย