ข่าวสาร

News Image

24/06/2563

ราษฎรร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานรับซื้อของเก่า

News Image

04/08/2563

ราษฎรขอความเป็นธรรมกรณีถูกปิดทางเข้าสวน

News Image

14/08/2563

ราษฎรขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกปิดทาง


News Image

13/08/2563

ขอความช่วยเหลือกรณี กลุ่มออมทรัพย์สตรีอากลัว 10

News Image

04/08/2563

บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 6 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

News Image

10/08/2563

ชาวบ้านร้องทุกข์เรื่องมีวัวเข้ามาทำลายสิ่งของและพืชพันธุ์เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา