ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่แจกประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตราการณ์เร่งด่วนใรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019แก่ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ร้านขายอาหารและได้ชี

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่แจกประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตราการณ์เร่งด่วนใรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แก่ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ร้านขายอาหารและได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบและได้แจกประกาศให้กับผู้กอบการในเขต ต.สระคู