ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท

วันที่ 8 พฤษถาคม 2563 เวลา 09.45 น. นางเจียงทอง จันทร์โสม อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ขอตรวจสอบการขอรับเงินเยียวยาฯ 5000 บาท ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนแล้ว ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากเป็นเกษตรกร และได้อธิบายให้ผู้ร้องทราบแล้ว