ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องให้ตรวจสอบการตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์

วันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 11.05 น. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบการตัดไม้ ซึ่งคาดว่าไม้ดังกล่าว อยู่ในที่สาธารณประโยชน์