ราษฎรเเจ้งเบาะเเสฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำสาธารณะ

เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเเก้วได้รับเบาะเเสร้องทุกข์เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเเก้ว ตรวจสอบพื้นที่กรณีมีราษฏรเเจ้งเบาะเเสว่าฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยนำ้ขี้หมูลงลำน้ำสาธารณะ ซึ่งผลการลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบการกระทำตามที่เเจ้ง