ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

เมื่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการ นายกองตรี เรวัต เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด สั่งการให้ นายปฏิวัติ สติงาม หัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ดอนปู่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกร้องและผู้ร้อง เข้าร่วมตรวจสอบ ผลการดำเนินงานยุติว่า ผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ดินรังวัดสอบเขต และไม่ทักทวงคัดค้านแต่อย่างใด จึงยุติเรื่อง