ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายปฏิวัติ สติงาม หัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งได้ชี้แจงข้อกฎหมายและหลักการอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข คู่กรณีรับทราบและยินยอมขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกันโดยดี จึงยุติเรื่อง