ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยเรื่องปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ม.3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยเรื่องปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ม.3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม โดยได้มีประชาชนได้ขุดลอกคลองซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ โดยเอาดินที่ได้จากการขุดมาถมที่ของตนเอง เพื่อจะทำให้ได้พื้นที่ดินของตนเองมากขึ้น ทำให้ลุกล้ำที่สาธารณะที่เป็นลำคลอง

วันนี้ เวลา 14.00 น. นายวิชัย ชูอินทร์ ปลัดอาวุโส นายสาโรจน์  ปานแก้ว ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ จากที่มีผู้ร้องเรียนในการขุดดินเพื่อถมที่ โดยขุดดินจากลำคลองที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์  ได้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย เพื่อหาแนวทางยุติเรื่องร่วมกันระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้อง