ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่ืองร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง

ศดธ.อ.ซำสูง ได้รับคำร้องทุกข์จาก น.ส.อิ หงษ์สีทอง ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 25 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น อ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการขุดลอกคลองทางลอดน้ำ เนื่องจากฝนตกเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมแปลงผักปลอดสารพิษของชาวบ้านสว่าง ซึ่งนายอภัย โพธิ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้นำคนงานพร้อมรถแบคโฮขุดลอกคลองทางลอดน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมแปลงผักของขาวบ้าน แต่ทำให้น้ำท่วมขังที่นาของ น.ส.อิฯ ไม่สามารถทำนาได้ จึงมีความประสงค์ให้ ศดธ.อ.ซำสูง ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้