ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่ืองร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง

ศดธ.อ.ซำสูง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฏร ม.5 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง เนื่องจาดได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านไม่ให้เข้า-ออก ทางที่เคยสัญจรไปมานานหลายปี จากการตรวจสอบผลปรากฎว่า ผู้ร้องและผู้ถูกร้องตกลงยินยอมทำบันทึกข้อตกลงแบ่งที่กันคนละครึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายได้สัญจรไปมาเหมือนเดิม