ขอความช่วยเหลือ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายวิชัย ชูอินทร์ ปลัดอาวุโส และนายสาโรจน์ ปานแก้ว ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจาก ภรรยาผู้ประสบเหตุได้มาร้องขอความช่วยเหลือ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายวิชัย  ชูอินทร์ ปลัดอาวุโส และนายสาโรจน์  ปานแก้ว ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจาก ภรรยาผู้ประสบเหตุได้มาร้องขอความช่วยเหลือ  กรณีสามีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานชน ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ขาหัก ทำให้ไม่สามารถเดินได้อย่างคนปกติ ประกอบกับ ผู้ประสบเหตุอายุเยอะแล้ว จึงร้องขอให้ทาง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าพะยอม ได้มอบถุงยังชีพและมอบเงินจำนวนหนึ่งและกำลังประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย