ข่าวสาร

News Image

27/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

News Image

22/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไกล่เกลี่ยเรื่องมรดกที่ดิน

News Image

26/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ ร้องเรียนร้องทุกข์เงินเยียวยา 5000


News Image

26/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณี บิดาเลี้ยงดูบุตรไม่เหมาะสม และส่งเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง

News Image

11/05/2563

ตู้ปันสุข ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

News Image

10/03/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไกล่เกลี่ยกรณีเพื่อนบ้านนำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้