ข่าวสาร

News Image

22/05/2563

ขอความช่วยเหลือ

News Image

22/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ปะ

News Image

05/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่ืองร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ม.2 ต.คูคำ อ.ซำสูง


News Image

27/04/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่ืองร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ม.5 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง

News Image

15/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่ืองร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง

News Image

21/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยเรื่องปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ม.3 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม