ข่าวสาร

News Image

04/10/2562

ขอให้ไกล่เกลี่ยทางแพ่งเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจไม่จ่ายเงินค่าฌาปนกิจให้ผู้มีสิทธิ์

News Image

12/11/2562

ตรวจสอบการถูกทำร้ายร่างกาย

News Image

06/11/2562

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กหญิงกัญญารัตน์ เกลื่อนเมือง ซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน


News Image

08/11/2562

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ

News Image

30/11/542

ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

News Image

08/11/2562

ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการใหม่และผู้ค้าเดิม