ข่าวสาร

News Image

11/06/2562

กรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่สะอาด ในพื้นที่หมู่บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

News Image

06/11/2019

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญกลิ่นเหม็นจากการปิ้งย่าง

News Image

06/11/2019

ให้คำแนะนำ


News Image

30/11/542

การออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

News Image

06/11/2019

ให้คำปรึกษา

News Image

11/01/2562

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถมดินปิดทางเดินน้ำ