ข่าวสาร

News Image

19/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอคำปรึกษาเรื่องที่ดิน

News Image

18/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร้องขอความช่วยเหลือเรื่องมรดกที่ดิน

News Image

18/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอยื่นตรวจสอบข้อมูลเราไม่ทิ้งกัน


News Image

15/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยอธิบายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

News Image

15/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุดเคลื่อนที่เร็วออกราดตระเวรภายในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

News Image

15/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีราษฎรมาปรึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ