ข่าวสาร

News Image

14/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

News Image

07/05/2563

ราษฎรเเจ้งเบาะเเสฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำสาธารณะ

News Image

13/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไหม้คอรวง


News Image

08/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องให้ตรวจสอบการตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์

News Image

08/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท

News Image

06/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่แจกประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตราการณ์เร่งด่วนใรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019แก่ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ร้านขายอาหารและได้ชี