ข่าวสาร

News Image

05/05/2563

ชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

News Image

08/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด

News Image

08/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายของบริจาดให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 2019


News Image

29/04/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา อัจฉริยะต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีวางของกีดขวางทิศทางลม ทำให้ลมไม่เข้าบ้านเพื่อนบ้าน

News Image

07/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

News Image

30/11/542

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา อัจฉริยะต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อนบ้านนำน้ำสกปรกสาดหน้าบ้าน