ข่าวสาร

News Image

30/04/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบริหารจัดการแจกสิ่งของบริจาคให้กับพนักงานบริษัท ดี คลาส ที่ถูกเลิกจ้าง

News Image

26/04/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบริหารจัดการแจกสิ่งของบริจาค บริเวณลานในหมู่บ้านชนันธร 3

News Image

02/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดิื่มแอลกอฮอล์


News Image

02/05/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ตรวจตรา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของด่านจรวจชุมชนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

News Image

28/04/2563

ตรวจสอบการปิดท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขัง

News Image

29/04/2563

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอให้ตรวจสอบอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์